Νέο Δ.Σ. στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας, που προέκυψε από τις εκλογές της 24.11.2014, κατά την πρώτη συνεδρίασή τουμε θέμα την κατανομή των αξιωμάτων του, συγκροτήθηκε σε σώμα, ομόφωνα, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Πολύζος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Τσούνης Φίλιππος
Γεν. Γραμματέας: Ζήσογλου Παναγιώτης
Αν. Γεν. Γραμματέας: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Κρανιάς Ευθύμιος
Σύμβουλοι: Ανδρώνης Κωνσταντίνος
Κουμπούρης Περικλής
Νικολέτας Βασίλειος
Μαμασούλας Κωνσταντίνος
Ροβίσης Απόστολος
Τσιρώνης Χρήστος

Advertisements