Ερώτηση Σαλμά για τα πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων


ΣαλμάςΕρώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Ν.Δ. κ. Μάριος Σαλμάς με θέμα: «Εξορθολογισμός προστίμων για παραβάσεις φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων»
Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρει:
«Στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα που απορρέουν από παραβάσεις σχετικές με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογα και εξωπραγματικά σε σχέση με τα εισοδήματα των επαγγελματιών – που έχουν συρρικνωθεί δραματικά – αλλά να προσβλέπουν, αφενός στη φορολογική συμμόρφωση των υπόχρεων, αφετέρου στην εισπραξιμότητά τους από τη μεριά της Διοίκησης, καθώς τα υψηλά πρόστιμα αναπόφευκτα οδηγούν στη μη είσπραξη τους,

λόγω ουσιαστικής αδυναμίας πληρωμής. Παρά το γεγονός ότι ορισμένα πρόστιμα έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα (π.χ. αρκετά πρόστιμα που αφορούν τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων έχουν μειωθεί στα 250€), εξακολουθούν να υφίστανται κάποια πρόστιμα, το ύψος των οποίων πρέπει να επανεξεταστεί, υπό το πρίσμα των ανωτέρω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα πρόστιμα που αφορούν παραβάσεις φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων που παραμένουν στα 600€ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 για τους υπόχρεους στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων), γεγονός που οδηγεί, εκτός των άλλων, και στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων χρεών.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός
– Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να μειωθούν τα πρόστιμα που αφορούν παραβάσεις φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων, προκειμένου αυτά να καταστούν εισπράξιμα;»

Advertisements