Επαναλειτουργία Τοπικού Τμήματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας


Σ.Π.Μ.Ε.Η περιφερειακή Συνέλευση της 10.10.2014, η οποία συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του προεδρείου του Συλλόγου, βάσει παλαιότερων αποφάσεων του Δ.Σ., και σε συνέχεια δική σας παρότρυνσης, αποφάσισε την επαναλειτουργία του Τ.Τ. (Τοπικού Τμήματος) Ν. Αιτωλοακαρνανίας και όρισε προσωρινή διοίκηση αποτελούμενη από τους :
1) Κανάτα Δημήτριο ως Πρόεδρο
2) Ζαμπάρα Νικόλαο ως Αντιπρόεδρο
3) Χασάπη Κωνσταντίνο ως Γραμματέα – Ταμία
4) Μάλλιο Αλέξανδρο ως τακτικό μέλος
5) Χούση Θεόδωρο ως τακτικό μέλος
Το (κεντρικό) Δ.Σ. την 21.10.2014, στην 20η Τακτική Συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 1 παρ. 2 του Καταστατικού και το άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού (περί Ίδρυσης Τοπικών Τμημάτων), ενέκρινε την
επανίδρυση του Τ.Τ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Advertisements