Οι νέοι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


logo_ΠΔΕΟρίστηκαν σήμερα με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα οι έξι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και βοηθοί Περιφερειάρχη και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων.
Αναπληρωτής του Περιφερειάρχη ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
Αύριο Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα γραφεία της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 32.
Καθήκοντα Αντιπεριφερειαρχών αναλαμβάνουν οι:
1. Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος (Π.Ε. Ηλείας)
Γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1963 στο Αλποχώρι του Πύργου Ηλείας και είναι επιχειρηματίας.
Διετέλεσε Δήμαρχος Ιάρδανου κατά την περίοδο 2003-2010, καθώς και αντιδήμαρχος Δήμου Πύργου κατά την τετραετία 2011-2014.
Ήταν μέλος της εκτελεστικής επιτροπής Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ηλείας από το 2003 έως το 2006 ενώ είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας από το 2006 έως και σήμερα.
2. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Αγγελόπουλος Γιώργος (Π.Ε. Αχαΐας)
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1965. Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Γαλανού, έχουν τρία παιδιά τον Παναγιώτη, την Ειρήνη και τη Ναταλία.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το 2010 εκλέγεται πρώτος Περιφερειακός Σύμβουλος για την Αχαΐα με τον συνδυασμό του Απόστολου Κατσιφάρα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας «Δικαίωμα στην Πρόοδο». Προηγουμένως είχε εκλεγεί για τρεις συνεχόμενες φορές Νομαρχιακός Σύμβουλος Αχαΐας: το 2002, 2006 με Νομάρχη το Δημήτρη Κατσικόπουλο και 1999 με Νομάρχη τον Στάθη Αθανασόπουλο – Σερέτη.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.
• 2011-2014: Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας.
• 2007 – 2010: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Νομαρχιακής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας (Ν.Ε.Π.Α). Η Ν.Ε.Π.Α. είναι μια αμιγής, αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχείρηση με σκοπό μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση πόρων εθνικών και ευρωπαϊκών για τη προώθηση του Πολιτισμού.
• 2010: Με απόφαση της Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τοποθετείται Πρόεδρος στο Δ.Σ. (ΦΕΚ ΤΥΕΘ 164/7-5-2010) του Κέντρου Μέριμνας Θηλέων Πατρών, που ανήκει στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας).
• 2005 – 2006: Αντινομάρχης Αχαΐας με αρμοδιότητα στα θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας.
• 2000 – 2002: Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Δ.Σ της Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α), ενός φορέα με σκοπό την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του Νομού Αχαΐας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.
• 2014: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 5/14.1.2014) ορίζεται μέλος στο Δ.Σ. του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• 2011-2014: Με απόφαση του Περιφερειάρχη συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Δ.Σ. της Τριαντείου Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Σχολής Πατρών.
• 2006 – 2010: Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ορίζεται μέλος εκ νέου του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
• 2004-2006: Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας και στην συνέχεια με απόφαση Υπουργού Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε (οικ. 127651/4197) ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης περιοχής Χελμού Βουραϊκού και στη συνέχεια εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..
• 1999: Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Νοτιοδυτικής Ελλάδος «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» σύμφωνα με το ΦΕΚ. 58/08-04-1999.
• 1999: Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην διαδημοτική εταιρεία Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας (Κ.Τ.Α.Δ.Α) Α.Ε. ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
• 2012 – 2014: Εκλεγμένος Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR).
• 2011 – 2014: Μέλος, με δικαίωμα ψήφου, των Επιτροπών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013».
• 2007 – 2010: Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Κρίσης Εικαστικών Έργων.
• 2006 – 2010: Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Πολιτισμού – Παιδείας- Νεολαίας.
• 2006 – 2010: Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης.
• 2000 – 2010: Ορίζεται, με απόφαση Νομάρχη, υπεύθυνος για την παρακολούθηση των προγραμμάτων: INTERREG III Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006 & Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
• 2009: Μέλος της ελληνο-ιταλικής Τεχνικής & Συμβουλευτικής Γραμματείας για την Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
• 2009: Μέλος της Τεχνικής Γραμματείας του Ε.Π. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ I.
• 1999 – 2008: Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α Νομού Αχαΐας.
• 1999 – 2008: Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ορίζεται τακτικό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α Νομού Αχαΐας.
• 2007: Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας στη Διοργάνωση του 28ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής (16-23 Σεπτεμβρίου – Στάδιο «Ολυμπιονίκης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ»).
• 2000 – 2002 – 2006: Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Κ.Υ Αιμοδοτών Χαλανδρίτσας εκλέγεται εκπρόσωπός τους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α).
• 2000 – 2004: Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
• 2001: Επόπτης στις Γενικές απογραφές της Χώρας από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• 2014: Εισήγηση στη Διαμεσογειακή Επιτροπή και ομόφωνη αποδοχή του ψηφίσματος «κατά της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο».
• 2013: Παρουσίαση της μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
• 2013: Εισηγητής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• 2012: Εισήγηση στη Διαμεσογειακή Επιτροπή και ομόφωνη αποδοχή της πρότασης για «Δημιουργία της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου ως σημαντικό κεφάλαιο για τη Μεσόγειο».
• 2012: Εισηγητής για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
• 2012: Εισηγητής για την ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• 2012: Εισηγητής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012-2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• 2012: Εισηγητής για το 1ο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων.
• 2012: Εισηγητής για τα μέτρα προφύλαξης στον αμπελοοινικό κλάδο.
• 2011-2012: Σχεδιασμός της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• 2011: Εισηγητής του 3ετούς Αναπτυξιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• 2011: Εισηγητής του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και του Ηλεκτρονικού Καλαθιού.
• 2011: Εισηγητής για την «Εξέλιξη των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», με κύριο στόχο μια ισχυρή Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
• 2009: Εισηγητής της πρότασης: Αξιοποίηση του Δυτικού Άξονα. Στα πλαίσια της ΕΝΑΕ –1η συνεδρίαση Νομαρχών Δυτικού Άξονα- ορίζεται Πρόεδρος της Τεχνοκρατικής Επιτροπής που εκπονεί το σχέδιο «ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ». Το σχέδιο παρουσιάστηκε στην Πάτρα τον Μάρτιο του 2010.
• 2006: Διοργάνωση 1ης Έκθεσης Αχαϊκού Βιβλίου και Αχαιών Συγγραφέων που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του Οργανισμού Λιμένα Πατρών, αλλά και στο Αίγιο, στα Καλάβρυτα και στη Δυτική Αχαΐα. Παράλληλα εκτέθηκαν και έργα Αχαιών εικαστικών.
• 2005: Εισηγητής στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας της πρότασης βράβευσης των διακριθέντων αθλητών του Νομού Αχαΐας. Διοργάνωση της 1ης (2005) και της 2ης (2006) Βράβευσης που έκτοτε καθιερώθηκε ως ετήσια εκδήλωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
• 2005: Δημοσίευση του άρθρου “An ontologically-principled service-oriented ecosystem for managing distributed learning environments” που παρουσιάστηκε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο International Workshop on Peer to Peer and Service Oriented Hypermedia: Techniques and Systems (In ACM Hypertext 05), Salzburg, Αυστρία, Σεπτέμβριος 2005.
• 2001: Εισηγητής στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας για την ίδρυση διακρατικού Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ) ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την περιοχή μας απ’ ευθείας από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί η ίδρυση του ομίλου SEALINK (Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Ενδιαφέροντος Θαλάσσιας Συνεργασίας) μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και της Περιφέρειας του Brindisi. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μέχρι και σήμερα.
• 2000: Εισηγητής σε ημερίδα του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) στη Πάτρα με θέμα (Ευκαιρίες επένδυσης στη Δυτική Ελλάδα).
• 1999: Εισηγητής σε διακρατικό συνέδριο στην Πάτρα για στελέχη των Ο.Τ.Α για σχέδια αδελφοποίησης Ο.Τ.Α.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
• 2014: Πάτρα, Διοργάνωση της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής & Συνεδρίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική: Επενδύσεις Γαλάζιας Ανάπτυξης στις Μεσογειακές Περιφέρειες».
• 2014: Συνδιοργάνωση με τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ημερίδας με τίτλο: «Η Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
• 2013: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, συνδιοργάνωση με την ΠΕΝΑ Ημερίδας με τίτλο: «Αγροτική Οικονομία και Επιχειρείν».
• 2013: FORUM Ανάπτυξης – Διοργάνωση θεματικής: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα».
• 2013: Πάτρα, Διεθνές Συνέδριο «ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ!» – Ομιλητής: «Βιώσιμη κινητικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
• 2013: Επιμελητήριο Αχαΐας – Ομιλητής: «Τα Logistics στην Περιφέρεια: Το Όραμα και η Πράξη».
• 2013: Διοργάνωση Ημερίδας «Παρουσίαση δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον τουρισμό».
• 2013: ΣΕΒ – Ομιλητής: «Επενδύοντας Στην Εξωστρέφεια».
• 2013: Συνέδριο εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ «Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα», ομιλητής.
• 2013: Διοργάνωση της ημερίδας «Σύγχρονες μορφές και εργαλεία χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
• 2013: Συνδιοργάνωση Διημερίδας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδα & την Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας – Ομιλητής: «Εξελίξεις και Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας».
• 2013: Διοργάνωση Ημερίδων σε όλη την Περιφέρεια και στην Αθήνα για την «Παρουσίαση του Προγράμματος Ενίσχυσης των ΜμΕ».
• 2012: Διοργάνωση Ημερίδων σε όλη την Περιφέρεια για την εφαρμογή του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• 2012: FORUM Ανάπτυξης – Διοργάνωση θεματικής: «Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία : Στρατηγική, Προοπτικές και μέλλον στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
• 2012: Διοργάνωση της Ημερίδας «Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της Νέας Κ.Γ.Π.» – Ομιλητής: «Η Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον Πρωτογενή Τομέα».
• 2012: Διοργάνωση με το Europe Direct Ενημερωτικών Ημερίδων σε όλη την Περιφέρεια για το νέο Επενδυτικό Νόμο (Ν. 3908/2011).
• 2012: Συνδιοργάνωση Ημερίδας με τον ΕΟΠΠΕΠ στην Αθήνα «Καινοτόμος Στρατηγική Ευαισθητοποίησης για τη Δια Βίου Μάθηση».
• 2011: FORUM Ανάπτυξης – Διοργάνωση θεματικής: «Πρωτογενής Τομέας: Όχημα για το μέλλον».
• 2011: Επιχειρηματικό Διήμερο εφημερίδας EXPRESS – Ομιλητής: «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρωτοβουλίες και δράσεις για την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προφίλ της ΠΔΕ».
• 2011: Συνδιοργάνωση με τον ΟΠΕ Ημερίδας για τις Εξαγωγές – Ομιλητής: «Η εξωστρέφεια των προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας, δρόμος εξόδου από την κρίση».
• 2011: Ημερίδα «Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF): Θεωρία και Πράξη – Ομιλητής: «Η ανάπτυξη του Εθνικού πλαισίου προσόντων και η εφαρμογή του στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα».
• 2011: Forum Τρόφιμα & Ποτά – Ομιλητής « Ο ιδιαίτερος ρόλος του κλάδου τροφίμων και ποτών στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας».
• 2009: Στο Μπάρι της Ιταλίας στις 17 Μαρτίου υπογράφει για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Νομαρχιών της Ελλάδας και των Επαρχιών της Απουλίας. Το Μνημόνιο αφορά στο Πρόγραμμα της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας 2007-2013.
• 2009: Συμμετοχή σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών για την ασύρματη τεχνολογία.
• 2009: Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο του ΟΠΕ «Παρουσίαση προτάσεων στα πλαίσια του Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013» στη Ζάκυνθος 1&2 Ιουνίου.
• 2008: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό συνέδριο στη Λίλ της Γαλλίας από 11 έως 14 Νοεμβρίου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG IVC.
• 2008: Συμμετοχή στο «1ο Διασυνοριακό συνέδριο – Διαβούλευση» για το έργο «Διασυνοριακό Δίκτυο υποστήριξης της συνεργασίας και εξωστρέφειας ΜΜΕ παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και τουρισμού – INTERCOP» στη Ζάκυνθο 10 έως 12 Ιουλίου. Διοργάνωση: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).
• 2003: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό συνέδριο στη Βιέννη Αυστρίας από 11 έως 14 Μαΐου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG III.
• 2000: Συμμετοχή στο 2ο διεθνές συνέδριο με θέμα την Οικολογική προστασία του πλανήτη Γη Βίο-Περιβάλλον, Βίο-Πολιτισμός στην Σόφια Βουλγαρίας από 04 έως 08 Μαΐου για την αειφόρο ανάπτυξη.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• 2011: Επιμόρφωση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα «Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα».
• 2004: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σεμιναρίου από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με θέμα Επιμόρφωση Διευθυντικών Στελεχών Ο.Τ.Α του Τομέα Δημοσίου Μάνατζμεντ, διάρκειας 35 ωρών.
• 2002: Συμμετοχή σε σεμινάριο διάρκειας (6) περιόδων με θέμα Αλλαγές στο Φ.Π.Α..
• 2000. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σεμιναρίου από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με θέμα εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στους Ο.Τ.Α διάρκειας 70 ωρών.
• 1998: Με την εφαρμογή του Ν. 2539/1997 στη χώρα μας, μετατάσσεται Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Μεσσάτιδος Νομού Αχαΐας (ως υπεύθυνος οικονομικού τμήματος του Δήμου).
• 1995: Συμμετοχή σε σεμινάριο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αχαΐας διάρκειας 400 ωρών για θέματα Αυτοδιοίκησης.
• 1995: Σύμβουλος ανάπτυξης στο 6ο Συμβούλιο Περιοχής Νομού Αχαΐας.
• 1989: Διορίστηκε μετά από διαγωνισμό διοικητικός υπάλληλος στην Κοινότητα Πετρωτού Νομού Αχαΐας (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• 1996: Εκλέγεται μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εκπρόσωπος του Νομού Αχαΐας (Π.Ο.Ε Ο.Τ.Α), και επίσης ακολουθεί η εκλογή του το 1998 και το 2000.
• 1992: Εκλέγεται Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Αχαΐας καθώς επίσης ακολουθεί εκλογή του και τα έτη 1994, 1996 και 1998.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Μέλος του Δικτύου Ενεργών Πολιτών
• Μέλος Δ.Σ. Αθλητικών & Πολιτιστικών Συλλόγων
• Εθελοντής Αιμοδότης
3. Υποδομών και Δικτύων, Λύτρας Γιάννης (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας)
Γεννήθηκε το 1956 στην Κανδήλα Αιτωλοακαρνανίας. Από το 1985 μένει μόνιμα στο Αγρίνιο. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με ειδίκευση στα συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα.
Είναι μηχανικός στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Εργάστηκε ως καθηγητής εφαρμογών στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας και διετέλεσε προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου Προμετρητικών και Επιμετρητικών στη Διεύθυνση Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Επέβλεψε την εκτέλεση πολλών έργων, κτιριακά, οδοποιίας και λιμενικά.
Από την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκλέχτηκε πρώτος Νομαρχιακός Σύμβουλος για τέσσερις τετραετίες.
Διετέλεσε Αντινομάρχης με αρμοδιότητα τον δευτερογενή τομέα και στη συνέχεια Αντινομάρχης με αρμοδιότητα τον πρωτογενή τομέα, τα εγγειοβελτιωτικά έργα και την πολεοδομία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Από το 1997 – 2004 διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) καθώς και μέλος της διοίκησης της Γενικής Εταιρείας Μελετών και Εκμεταλλεύσεων (Γ.Ε.Μ.Ε.).
Διετέλεσε μέλος της διοίκησης της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) και Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Εργασιακών Θεμάτων της Ε.Ν.Α.Ε., Πρόεδρος του Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου, Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Τ.Ε.Ι. επί σειρά ετών, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Σήμερα είναι μέλος της διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης καθώς και μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Κ.Ε.Δ.Ε.
4. Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με έδρα την Αιτωλοακαρνανία, Υφαντής Νίκος (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας)
Γεννήθηκε στην Καμαρούλα Αγρινίου και προέρχεται από αγροτική οικογένεια.
Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου, φοίτησε στο Πολυτεχνείο της Μπολόνια Ιταλίας απ’ όπου έλαβε το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού και συμμετείχε ενεργά στην αντιστασιακή οργάνωση του ΠΑΚ Ιταλίας.
Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Αγρίνιο όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως μελετητής ιδιωτικών έργων.
Από το 1982 εργάζεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και από το 2003 ως προϊστάμενος του Οργανισμού στο Αγρίνιο.
Διετέλεσε επίσης επανειλημμένα Νομαρχιακός Σύμβουλος ως αιρετός εκπρόσωπος της Επαρχίας Τριχωνίδας και ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομαρχιακού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας πριν τη θέσπιση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Ασχολήθηκε ενεργά με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εκλεγείς τρείς φορές Νομαρχιακός Σύμβουλος, – εκλογές 1994, 1998 και 2002.
Την τετραετία 1995-1998 διετέλεσε Αντινομάρχης Αιτωλοακαρνανίας.
Στις Περιφερειακές εκλογές 2010 εκλέχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας με το Συνδυασμό «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην πρόοδο» και αμέσως ανέλαβε Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Περιβάλλοντος, θέση στην οποία παραμένει μέχρι σήμερα.
Δραστηριοποιήθηκε στα κομματικά όργανα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπου διατέλεσε επανειλημμένα μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, Γραμματέας της Ο.Ε.Σ., καθώς και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής.
5. Αγροτικής Ανάπτυξης, Πλατανιάς Παναγιώτης (Π.Ε. Ηλείας)
Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές, τελείωσε το Γαλλικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και επίσης σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Έχει μετεκπαιδευτεί στην επιφανειακή υδρολογία και στην διαχείριση συλλογικών δικτύων αρδεύσεων στο Aix-en Provence.
Εργάσθηκε ως γεωπόνος σε εταιρεία γεωργικών φαρμάκων, καθώς και ως μελετητής υδρολογικών, αρδευτικών και στραγγιστικών μελετών. Συνεργάστηκε με την γαλλική εταιρεία SOCREAH σε μελέτες επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας. Στην ΥΕΒ Νομού Ηλείας ασχολήθηκε με την διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων.
Κατά την χρονική περίοδο από το 1994 έως 1998 διετέλεσε Δ/ντής Προγραμματισμού της Ν.Α. Ηλείας, καθώς και Πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού.
Το 1992 εκλέχτηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος Ηλείας, με την ιδιότητα του Προέδρου Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ηλείας.
Από το 1998 έως και σήμερα εκλέγεται αδιάλειπτα Νομαρχιακός ή Περιφερειακός Σύμβουλος.
Τη χρονική περίοδο 2003 – 2005 διετέλεσε πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Την περίοδο 2005-2010 ήταν Αντινομάρχης, με κατεξοχήν αρμοδιότητα στον Τομέα των Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς και στους τομείς Διοίκησης, Οικονομικών, Πολιτισμού –Τουρισμού και Πληροφορικής της Ν.Α. Ηλείας.
Το 2010 εκλέχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος με το συνδυασμό «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» του Απόστολου Κατσιφάρα, όπου ανέλαβε Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εν συνεχεία Βοηθός Περιφερειάρχη αρμόδιος για την καταγραφή και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τέλος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών.
Διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ηλείας.
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ επί 16 έτη και Πρόεδρος επί δύο έτη κατά την περίοδο της ανόδου του στην Α’ Εθνική.
Είναι ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ, καθώς και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου.
6. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χαροκόπος Αντώνης (Π.Ε. Αχαΐας)
Γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1968.
Είναι έγγαμος με δυο παιδιά.
ΣΠΟΥΔΕΣ:
• Μηχανικός Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιών
• Απόφοιτος Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Έχει πλούσια κοινωνική δράση, ιδίως στο αναπηρικό κίνημα στο οποίο συμμετέχει εδώ και 18 χρόνια περίπου:
• Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας Νοτίων Ιονίων Νήσων
• Οργανωτικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
• Mέλος Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
• Μέλος Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Παρ/μα Αχαΐας
• Μέλος Δ.Σ. του Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
• Συμμετοχή στο αναπηρικό κίνημα δεκαοχτώ (18) χρόνια περίπου
• Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων
• Μέλος Δ.Σ. στο Θεραπευτικό Κέντρο Μέριμνα
• Μέλος Δ.Σ. στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων
• Μέλος Δ.Σ. στο Βρεφοκομείο Δήμου Πατρέων
Ασχολείται με τον Σύλλογο Γονέων του Λυκείου Δεμενίκων στο οποίο φοιτά το ένα τέκνο του.
Έχει διατελέσει:
• Δημοτικός Σύμβουλος την περίοδο 2007-2010
• Πρόεδρος στον Δημοτικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων
• Μέλος στο Δ/Σ του Ιδρύματος Κωφών Πάτρας
• Μέλος στο(Ε.Ι.Α.Α) Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων Παράρτημα Πάτρας
• Σε όλες τις Σχολικές Επιτροπές των Ειδικών Σχολείων, του ΤΕΕ και ΕΕΕΕΚ της Πάτρας την περίοδο 2008- 2009-2010
• Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Παρ/μα Αχαΐας
• Πρόεδρος Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής (ΤΔΕ) της Ένωσης Τεχνικών Δ.Ε.Η. Πάτρας
Έχει εργασθεί σε Δημοτική Δομή για άτομα με αναπηρία 2 χρόνια
Έχει παρακολουθήσει Σεμινάρια – Ημερίδες με θέματα για άτομα με αναπηρία

Βοηθοί Περιφερειάρχη – Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Καρπέτας Κώστας
Γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1967.
Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1988) και από το 1993 ασκεί μάχιμη δικηγορία στην Πάτρα.
Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων για πρώτη φορά σε ηλικία 27 ετών, με το συνδυασμό του πρώην Δημάρχου Πατρέων Ανδρέα Καράβολα (1994-1998). Από τότε, εκλέγεται συνεχώς ως Δημοτικός Σύμβουλος, με το συνδυασμό του Ανδρέα Καράβολα (2003-2006) και με το συνδυασμό του πρώην δημάρχου Ανδρέα Φούρα (2007-2010).
Διετέλεσε Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πάτρας (ΑΔΕΠ 2003-2008) και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πάτρας –ΚΔΕΠ (2008).
Εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (2005-2006).
Ανέλαβε υπεύθυνος εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στις Εθνικές εκλογές του 2007.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών –ΒΙΟΠΑ Α.Ε. (2007-2010), και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Αχαΐας με την επωνυμία ΚΤΑΔΑ Α.Ε.
Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» από το 1994 έως το 1998.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Ζ΄ Κρατικού Παιδικού Σταθμού (1994-1998) καθώς και Αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο του Αθλητικού Τομέα του Δήμου Πατρέων (1994-1998).
2. Ολυμπισμού – Εθελοντισμού και Αθλητισμού, με έδρα την Ηλεία, Μπράμος Παναγιώτης
Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1978.
Μετά την ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών του, φοίτησε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου πήρε το πτυχίο του το 2000.
Στη συνέχεια εισήλθεστο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου αποφοίτησε το 2004.
Το 2007, μετά από την επιτυχή κρίση της διδακτορικής του διατριβής, ορκίστηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 2006, ζει στον Πύργο όπου και εργάζεται ως δικηγόρος.
Είναι μέλος διαφόρων σωματείων και εθελοντικών οργανώσεων.
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες.
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Πρόεδροι Συμβουλίων:
1. Οδικής Ασφάλειας, Δριβίλας Δημήτρης
Γεννήθηκε την 26-10-1961 στο Γολέμι Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου.
Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Μαντούκα και έχει δύο παιδιά, τον Μάριο και τον Αλέξη (φοιτητές).
Σταδιοδρόμησε ως αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Υπηρέτησε ως Διευθυντής της Αστυνομικής Δ/νσης Αχαΐας από το έτος 2009 έως 2012 οπότε και αποστρατεύτηκε.
2. Αγροτικής Πολιτικής, Μαυρόγιαννης Σάκης
γεννήθηκε το 1967 στα Συχαινά Πατρών. Αποφοίτησε από το πρώτο Τεχνικό Λύκειο της Πάτρας και είναι πτυχιούχος των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Λάρισας, καθώς και Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας.
Είναι παντρεμένος με την επίσης Οινοποιό Ελένη Παπανικολάου και έχουν δύο παιδιά, την Θεοδώρα και τον Παναγιώτη.
Ο Σάκης ως κύριο επάγγελμα είναι αγρότης – αμπελουργός ενώ από το 2004, ακολουθώντας το μοντέλο της καθετοποιημένης γεωργικής παραγωγής, οινοποιεί τη δική του παραγωγή σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Από το 2008 εφαρμόζει στην παραγωγή του όλα τα σύγχρονα συστήματα αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας των τροφίμων ενώ εφαρμόζει το νέο σύστημα για τη διαχείριση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την παραγωγή των κρασιών του.
Το 1997-2010 ήταν ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΤΕΙ Μεσσολογγίου, Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, διδάσκοντας το μάθημα της Γεωργικής Μηχανολογίας.
Από 20/8/2010 είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Αχαΐας, ενώ έχει διατελέσει Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Αχαΐας από το 2007 έως και τον Ιούλιο του 2010.
Το 2010 εκλέχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον συνδυασμό «Δικαίωμα στην Πρόοδο» του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα και ανέλαβε Πρόεδρος του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της «Ολυμπιακή Αναπτυξιακή Α.Ε.» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Φιλοδοξία του είναι να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις στην αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας ώστε να αποτελέσει και πάλι μοχλό ανάπτυξης κι ευημερίας του αγροτικού πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.
3. Έρευνας και Καινοτομίας, Μπούνιας Χρήστος
Γεννήθηκε στη Πάτρα και μεγάλωσε στο Αίγιο.
Σπούδασε στο τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Από το έτος 2000 εργάζεται ως δικηγόρος στο Αίγιο μαζί με τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μπούνια.
Από το έτος 2005 έως και σήμερα για τέσσερις συνεχής θητείες διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου.
Είναι γνώστης της Αγγλικής και της Ιταλικής γλώσσας.
Έχει εργαστεί ως Νομικός Σύμβουλος την περίοδο 2008-2009 στην εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα στο Αίγιο.
Η πορεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το έτος 2006 ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμου Αιγίου και το 2010 ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο νέο Δήμο Αιγιάλειας.

Advertisements